Placeholder Picture
HomeContactformulierVideoPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding
M&M Hengelsport verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
M&M Hengelsport verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.
Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van M&M Hengelsport en de door contactaanvragen en reserveringen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).
Verwerking Persoonsgegevens
M&M Hengelsport behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. M&M Hengelsport verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het emailen en telefoneren en bij een bezoek aan M&M Hengelsport. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het registreren van bijvoorbeeld een bestelling of offerte of het leveren van goederen aan M&M Hengelsport, het verstrekken van opgevraagde informatie en het voldoen aan de administratiepicht. M&M Hengelsport verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en bewaard geen gegevens langer dan noodzakelijk.
Cookies
De website M&M Hengelsport maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van M&M Hengelsport beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat M&M Hengelsport na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. M&M Hengelsport gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.
Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt ’t Wapen van Marion inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan M&M Hengelsport de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. M&M Hengelsport kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via M&M Hengelsport cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de M&M Hengelsport website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.
Twitter:
M&M Hengelsport plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de M&M Hengelsport website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.
Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.
Beveiliging
M&M Hengelsport heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.
Links
Op de websites van M&M Hengelsport zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden’ M&M Hengelsport kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van M&M Hengelsport, dan kunt u deze per email richten aan info@menmhengelsport
Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.
Wijziging van Privacy Verklaring
M&M Hengelsport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. ’M&M Hengelsport adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.


M&M Catalogus 2021
Klik hier om de catalogus 2021 te downloaden

Facebook updates


Placeholder Picture

M&M Hengelsport
Saffraan 41
7892 AH Klazienaveen
+31 (0)591311989

Copyright © 2009-2018 M&M Hengelsport

Realisatie: Webstudio4u